Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Swart&co Accountants levert graag een positieve bijdrage aan de maatschappij door maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO). Dit doen wij op verschillende manieren. Goed werkgeverschap is er een van.

Positieve werksferen

Binnen onze organisatie voeren wij een sociaal en flexibel personeelsbeleid. We bieden een goede (hybride) werkomgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en kiezen heel bewust voor duurzame huisvesting.

Duurzame activiteiten

Wij streven naar een papiervrij kantoor, promoten woon-werkverkeer zonder auto, rijden met elektrische auto’s en we scheiden ons afval. Daarnaast sponsoren we diverse sport- en buurtactiviteiten. Het credo ‘Een betere maatschappij begint bij jezelf’ ligt wat ons betreft in lijn met MVO. Oog voor de medemens en onze directe omgeving, het milieu en de wijze waarop we met geld omgaan.

MVO uit zich een aantal initiatieven:

  • Wij zorgen voor eerlijke arbeidsvoorwaarden en een gezonde en veilige werkomgeving. Ook bieden we bescherming tegen grensoverschrijdend gedrag.
  • Wij zorgen ervoor dat alle medewerkers, ongeacht hun achtergrond of identiteit, zich welkom en waardig voelen. Iedereen krijgt gelijke kansen op professionele groei en persoonlijke ontwikkeling.
  • Swart&co Accountants digitaliseert zoveel mogelijk. We investeren in automatisering om slimmer te kunnen werken en minder papier te verspillen voor onnodige printjes. 
  • We verrichten kosteloos werkzaamheden voor diverse goede doelen organisaties op het terrein van sport en cultuur.
  • Wij sponsoren meerdere (lokale) sport- en culturele organisaties.