Over ons – Swart&co

Missie & visie

Swart&co Accountants is een toegewijd accountantskantoor dat financiële dienstverlening biedt aan ondernemingen, ondernemers, stichtingen/verenigingen en aan particulieren.

Persoonlijke dienstverlening in financiële zaken. Dat is waar Swart&co Accountants voor staat. Wij zijn bewust ‘klein’ gebleven. Dit betekent korte lijnen, persoonlijke service en een goede relatie met onze opdrachtgevers. De accountants en adviseurs zijn maatschappelijk betrokken. Zij verdiepen zich niet alleen in hun vakgebied, maar ook in de ontwikkelingen bij andere bedrijven en in de veranderende wet- en regelgeving die van invloed is op haar cliënten. De accountants van Swart&co zijn gefocust op kansen en het tijdig geven van de juiste adviezen.

Strategie

De strategie van Swart&co is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en kernwaarden:

Kwaliteit en integriteit

Bij Swart&co staat een hoge kwaliteitsstandaard centraal. Zowel cliënten  als het maatschappelijk verkeer moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit en professioneel kritische instelling van onze mensen.. Integriteit en onafhankelijkheid zijn fundamenteel voor ons. Dit wordt gewaarborgd onder meer door een solide systeem voor kwaliteitscontrole.

Kennis en ervaring

Swart&co put uit een rijke bron van kennis en ervaring. Er is veel aandacht voor de permanente kennisontwikkeling van de medewerkers. De beschikbare kennis zetten wij optimaal voor u in, door kennisdeling, multidisciplinair werken en het tijdig inschakelen van  specialisten als de situatie erom vraagt.

Goede mensen

Kwalitatief goede medewerkers zijn voor ons en  voor u van groot belang. De essentiële kernwaarden hierbij zijn:
permanente persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling, professioneel kritische instelling, oplossingsgerichtheid en pragmatisch handelen.

In de samenleving

Swart&co staat midden in de samenleving, heeft oog voor de wensen en eisen van cliënten en het maatschappelijk verkeer.