Klokkenluiders- & klachtenregeling

Swart&co Accountants hecht waarde aan een goede klachtenregeling met een zorgvuldige en vertrouwelijke afhandeling van de gemelde klachten. Mocht een persoon van buiten de accountantsorganisatie of een verbonden persoon binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie vermeende onregelmatigheden aan de orde willen stellen dan kan dit zonder gevaar voor hun rechtspositie.