Zonnebrandmiddel en tandpasta zijn geneesmiddelen

Volgens de Hoge Raad zijn zonnebrandmiddelen en tandpasta geneesmiddelen en vallen daarom onder het lage tarief van de omzetbelasting.

Wet op de omzetbelasting

In de Wet op de omzetbelasting staat dat de levering van geneesmiddelen onder het lage tarief valt. Voor de definitie van geneesmiddelen verwijst de Wet op de omzetbelasting naar de geneesmiddelenwet. Voor de definitie van het begrip geneesmiddel heeft de wetgever willen aansluiten bij de Europese geneesmiddelenrichtlijn. De geneesmiddelenrichtlijn bepaalt dat produkten als geneesmiddel kunnen worden aangemerkt op basis van hun werking of presentatie. Een produkt wordt op basis van presentatie als geneesmiddel beschouwd wanneer het uitdrukkelijk als zodanig wordt aangeduid of aanbevolen of wanneer het bij de consument de indruk wekt dat het een dergelijke werking heeft.

In de wetsgeschiedenis van de Wet op de omzetbelasting is niet te vinden dat de wetgever een beperkter begrip geneesmiddel heeft willen hanteren dan het begrip geneesmiddel voor de toepassing van de geneesmiddelenwet of de geneesmiddelenrichtlijn. Volgens de Hoge Raad blijkt uit de teksten op verpakkingen van zonnebrandmiddelen en tandpasta dat dit geneesmiddelen zijn. Beide producten worden gepresenteerd als geschikt voor en behulpzaam bij het voorkomen van ziekte, gebrek of pijn bij de mens. Met deze vermeldingen wordt het de consument duidelijk gemaakt dat de producten daarvoor werkzame bestanddelen bevatten.

Deel deze pagina: