Afschaffing aftrek geen/weinig eigenwoningschuld

Een v/d in het regeerakkoord opgenomen maatregelen betreft de afschaffing van de aftrek wegens geen of een geringe eigenwoningschuld. Deze aftrek voorkomt een inkomensbijtelling voor eigenwoningbezitters die hun hypotheekschuld (vrijwel) geheel hebben afgelost. Het is de bedoeling van het nieuwe kabinet dat deze maatregel op 1 januari 2019 in werking treedt. Om ervoor te zorgen dat de Belastingdienst met die nieuwe maatregel rekening kan houden, moet deze voor 1 januari 2018 in het Staatsblad zijn gepubliceerd. Om die reden is ervoor gekozen om de maatregel in een afzonderlijk wetsvoorstel op te nemen. De aftrek wordt dan met ingang van 1 januari 2019 in dertig gelijke jaarlijkse stappen afgeschaft.

Deel deze pagina: