Welke temperatuur op de werkplek of in het kantoor?

Url gekopiëerd!
Welke temperatuur op de werkplek of in het kantoor?

Op zomerse dagen doen veel mensen niets liever dan lekker buiten ontspannen. Toch gaat het werk ook in de zomer gewoon door. En als het dan op sommige dagen wel heel warm wordt, kan dat tot ongezonde situaties op de werkplek leiden. Daarom staat in de Arbowet dat werkgevers moeten zorgen dat de temperatuur op de werkplek van hun medewerkers niet nadelig mag zijn voor hun gezondheid. In dit artikel geeft Verzuimspecialist Sazas (arbo)tips om te voorkomen dat de warmte tot ongezonde situaties leidt. Met deze tips kunt u zelf aan de slag, maar u kunt als accountant ook uw klanten helpen om verzuim door een te hoge temperatuur te voorkomen.

Gezondheidsklachten bij warmte

Warm weer is aangenaam, maar een werkplek met een hoge temperatuur is niet prettig. Het lichaam verbruikt dan meer energie om de warmte kwijt te raken. Dit gebeurt onder andere door te zweten. Klachten bij warmte kunnen zijn:

 • Vermoeidheid;
 • Concentratieproblemen;
 • Duizeligheid;

Warmte kan ook zorgen voor uitdroging. Dat leidt tot misselijkheid, kramp, flauwvallen of bewusteloosheid. Vooral oudere medewerkers en medewerkers met een chronische ziekte zijn hiervoor gevoelig.

Arbeidsinspectie en warmte

De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich houden aan de Arbowet, zoals de temperatuur op kantoor. Als na inspectie van de arbo-omstandigheden blijkt dat de werkplek te warm is, geeft de inspectiedienst adviezen om dit te veranderen. Als de arbo-omstandigheden een direct gevaar vormen voor medewerkers, kan de inspectiedienst besluiten het bedrijf tijdelijk stil te leggen.

Arbo: wanneer te warm op kantoor?

Voor het werken op kantoor bestaan vanuit de Arbowet richtlijnen om te bepalen of de temperatuur te hoog is om gezond te werken:

 • De ideale temperatuur op kantoor in de zomer is tussen de 23°C en 26°C;
 • Is de temperatuur boven de 26°C, dan wordt het lichaam meer belast. Het is dan aan te raden om maatregelen te treffen;
 • Voor licht lichamelijk kantoorwerk geldt een maximum van 28°C;
 • Bij redelijk zware inspanning op kantoor, geldt een maximale temperatuur van 26°C. Dit geldt alleen als er een duidelijk voelbare luchtstroom is, anders is het maximum 25°C;
 • Bij zeer lichamelijk inspannend werk, geldt er een maximum van 25°C. Dit geldt alleen als er een voelbare luchtstroom is. Is dit niet het geval, dan mag het niet warmer zijn dan 23°C.

Een hitteplan opnemen in de RI&E

Een (te) hoge temperatuur op de werkplek is een arbeidsrisico. Het is daarom belangrijk om hier aandacht aan te besteden in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Als u en uw klanten een protocol hebben voor tropische temperaturen, dan wordt dit een hitteplan genoemd. Hierin staan alle maatregelen die u en uw klanten nemen om te voorkomen dat het te warm wordt op kantoor. Bijvoorbeeld bij welke temperatuur een tropenrooster wordt ingezet of hoeveel extra pauzes er zijn op hete dagen.

Het hitteplan kunnen u en uw klanten toevoegen aan de RI&E en ook aan het personeelshandboek. Op deze manier zijn medewerkers ervan op de hoogte.

Hoe kunnen u en uw klanten ervoor zorgen dat het niet te warm wordt op kantoor? Wij geven enkele arbo-tips:

 • Goede (buiten)zonwering te plaatsen;
 • Warme lucht af te voeren door middel van ventilatie;
 • De luchtsnelheid te verhogen door ventilatoren;
 • Platte daken nat te houden;
 • Ledverlichting in plaats van gloeilampen te plaatsen;
 • Zoveel mogelijk apparaten uit te zetten (deze geven extra warmte af);
 • Apparaten zo goed mogelijk te isoleren om warmteafgifte te voorkomen;
 • Het invoeren van een tropenrooster;
 • Het verkorten van de werktijd;
 • Extra pauzes in te lassen;
 • Het vermijden of verminderen van zware lichamelijke inspanning of dit uit te stellen.

Preventiemedewerker aanstellen

Willen u en uw klanten extra ondersteuning op het gebied van temperatuurregeling op werk? Dan kunt kan een preventiemedewerker uitkomst bieden. De preventiemedewerker helpt arbeidsrisico’s te verminderen en verzuim te voorkomen. Ook neemt hij of zij de taken voor het opstellen van de RI&E uit handen. Het inzetten van een preventiemedewerker is daarmee een belangrijke stap om medewerkers gezond en duurzaam inzetbaar te houden, ook bij warm weer.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen? Ik help u graag.
Pauline Bloemberg-Hirs
Partner