Wat te doen als een medewerker zich niet kan identificeren?

Url gekopiëerd!
Wat te doen als een medewerker zich niet kan identificeren?

Iedere nieuwe medewerker moet zich voor de eerste werkdag identificeren met een geldig identificatiebewijs en een aantal gegevens voor de loonheffingen opgeven.

Maar wat als een nieuwe medewerker zich niet identificeert, zelfs na meerdere herinneringen? Of dat deze met een verlopen document komt?

Dan moet u als werkgever deze persoon behandelen als een anonieme werknemer. 

Voor anonieme werknemers betaalt de werkgever meer premies werknemersverzekeringen en meer inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) dan in de situatie waarin de werknemer niet anoniem is. Het gevolg is dat de anonieme werknemer dus minder nettoloon overhoudt.

Anoniementarief

Voor anonieme medewerkers past u het anoniementarief toe. Dat doet u in de volgende situaties:

  • Als u als werkgever de gegevens voor de loonheffingen niet op tijd krijgt van de werknemer. Op tijd is vóór de 1e werkdag of op de 1e werkdag als de medewerker begint op de dag dat hij werd aangenomen.
  • Als de identiteit van de werknemer niet kan worden vastgesteld, omdat hij geen geldig identiteitsbewijs kan tonen of omdat hij geen TWV of GVVA kan tonen.
  • Als de gegevens niet op de juiste manier in de loonadministratie worden bijgehouden of kan worden bijgehouden.
  • Indien u als werkgever weet dat u onjuiste gegevens van de werknemer heeft gekregen of dat had kunnen weten.

Voor anonieme werknemers geldt een aparte tabel voor de eindheffing. Omdat er vaak geen burgerservicenummer bekend is van een anonieme werknemer, moet de werkgever op de loonaangifte het personeelsnummer vermelden. Ook moet de werkgever in de loonaangifte de  tabelcode 940 vermelden.
Constateert de belastingdienst dat u ten onrechte een werknemer niet als anonieme medewerker heeft behandeld, kunnen zij een verzuimboete van maximaal 5.278 euro opleggen.

Anoniementarief bij uitkeringsgerechtigden

wekker

Als de werkgever aan een uitkeringsgerechtigde loon uit een vroegere dienstbetrekking moet betalen, dan kan het zijn dat het anoniementarief moet worden toegepast.

Dit is het geval als de uitkeringsgerechtigde de gegevens voor de loonheffingen niet vóór de eerste betaaldag van de uitkering heeft aangeleverd. Als de werkgever het anoniementarief toepast, houdt hij 52 procent aan loonbelasting/premie volksverzekeringen in.

Er wordt dus geen rekening gehouden met het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen, het maximumbijdrageloon voor de werkgeversheffing Zvw of het maximumbijdrageloon voor de bijdrage Zvw.

Toch niet anoniem

Als de benodigde gegevens voor de loonheffingen later wél door de werknemer worden geleverd, mag de werkgever eerdere aangiftetijdvakken waarin hij het anoniementarief heeft toegepast, niet corrigeren.
De werkgever mag alleen corrigeren als deze het anoniementarief door een fout in de administratie ten onrechte heeft toegepast. Daar is bijvoorbeeld sprake van als de werknemer zijn burgerservicenummer wel op tijd had aangeleverd, maar het nog niet in de administratie was verwerkt. Als de werknemer door de toepassing van het anoniementarief te veel loonbelasting en premie volksverzekeringen heeft betaald, kan hij dat terugkrijgen via de aangifte inkomenstenbelasting.

Het te veel betaalde geld aan premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw, omdat de werknemer eerst onder het anoniementarief viel en later niet meer, zorgt voor een lagere premie in een later stadium.Omdat de werkgever rekening houdt met het maximumpremieloon bij de toepassing van de VCR-systematiek, kunnen de premies werknemersverzekeringen lager of zelfs negatief zijn.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.
Mary Joore