Waardering bedrijfspand bij staking

Url gekopiëerd!
Waardering bedrijfspand bij staking

Casus 
Bij de staking van zijn onderneming per 1 juli 2011 ging het bedrijfspand naar het privévermogen van de ondernemer. Het bedrijfspand werd na de staking verhuurd aan de kopers van het bedrijf voor € 108.000 per jaar. De boekwaarde van het pand bedroeg op de stakingsdatum € 514.000. De ondernemer ging in zijn aangifte over 2011 uit van 85% van de WOZ-waarde van het pand. Dat kwam uit op een bedrag van € 492.575. Het verschil tussen beide bedragen werd als last in de verlies- en winstrekening verantwoord. Volgens een taxateur van de Belastingdienst bedroeg de waarde van het pand op de stakingsdatum € 1.740.000. De Belastingdienst ging bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting over 2011 uit van de getaxeerde waarde.

Procedure
In de procedure over de aanslag oordeelde de rechtbank dat de ondernemer niet de vereiste aangifte had gedaan. Volgens de rechtbank is in redelijkheid niet vol te houden dat de waarde van het pand slechts 85% van de laatst bekende WOZ-waarde zou zijn. Door daar wel van uit te gaan in de aangifte was sprake van een zowel absoluut als relatief groot verschil in materieel verschuldigde belasting. Het gevolg van het niet doen van de vereiste aangifte was omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat betekende dat de ondernemer overtuigend moest bewijzen dat en in hoeverre de aanslag niet juist was. Daarin slaagde hij volgens de rechtbank niet.