Vrijstelling overdrachtsbelasting ANBI’s

Url gekopiëerd!
Vrijstelling overdrachtsbelasting ANBI’s

Onder voorwaarden geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van onroerende zaken in het kader van een taakoverdracht tussen twee of meer het algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Alle activa en passiva die betrekking hebben op de overgedragen taak moeten aan de verkrijgende ANBI worden overgedragen en bij de overdracht mogen commerciële factoren geen rol spelen. Dit betekent dat de verdwijnende ANBI’s of verenigingen geen uitkeringen uit hun vermogen mogen doen. Daaraan is voldaan als de koopsom niet hoger is dan de boekwaarde van de overgedragen vermogensbestanddelen.

Volgens de Hoge Raad is het niet zo dat de vrijstelling ook van toepassing is als de koopsom van een onroerende zaak mede betrekking heeft op de daarin schuilende reserves.