Verblijfkosten eigen rijders

Zelfstandige transportondernemers, de zogeheten eigen rijders, kunnen voor hun meerdaagse internationale ritten kiezen voor de aftrek van een vast bedrag aan verblijfkosten. Voor 2018 is dat € 36,50 per dag. In 2017 was het bedrag € 35,50. In plaats van deze vaste aftrekbedragen kunnen de transportondernemers kiezen voor aftrek van de werkelijk gemaakte verblijfkosten. Aan toepassing van de forfaitaire regeling zijn voorwaarden verbonden:

  • De rit moet langer duren dan 24 uur.
  • De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand.
  • De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar.
  • Het aantal gereden dagen moet aangetoond kunnen worden.
  • De dagen van vertrek en terugkomst tellen elk mee voor een halve dag.

De keuze voor de regeling geldt per jaar. Het voordeel van de forfaitaire regeling is dat de transportondernemer geen bewijsstukken van de verblijfkosten hoeft te bewaren.

De regeling kan ook worden toegepast voor internationale ritten, die starten op meer dan 50 kilometer van het woonadres van de transportondernemer. Dat kan ook als de ritten korter duren dan 24 uur. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De ritten vinden plaats op aaneengesloten dagen.
  • De gehele rit vindt plaats op een afstand van meer dan 50 km van het woonadres van de transportondernemer.
Deel deze pagina: