Urencriterium en staking onderneming

Url gekopiëerd!
Urencriterium en staking onderneming

Niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek
Een ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek als hij aan het urencriterium voldoet. Dit houdt in dat de ondernemer in een kalenderjaar ten minste 1.225 uren aan zijn onderneming besteedt. Om deze aftrek te effectueren moet de ondernemer wel winst maken. Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek kan in de negen volgende jaren verrekend. In die volgende jaren moet dan voldaan zijn aan het urencriterium en moet winst gemaakt worden.

Het doorschuiven van niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek is ingevoerd als onderdeel van het Belastingplan 2010. De wetgever heeft de toepassing ervan willen beperken tot ondernemers die winst maken. Doorgeschoven bedragen worden alleen in aanmerking genomen als de ondernemer in dat jaar recht heeft op zelfstandigenaftrek.

Staking door overlijden
Door een goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën kan in het jaar van overlijden van een ondernemer de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek in mindering worden gebracht op de stakingswinst. De ondernemer hoeft in het jaar van overlijden niet aan het urencriterium te hebben voldaan. Deze goedkeuring geldt niet voor andere gevallen van staking van de onderneming dan als gevolg van het overlijden van de ondernemer.