Toepassing onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting

In het verleden kwam het regelmatig voor dat mensen d.m.v. buitenlandse bankrekeningen probeerden vermogen en inkomsten voor de fiscus te verbergen. Door het opheffen van het bankgeheim en door onderlinge afspraken tussen landen over uitwisseling van gegevens is dat een stuk lastiger geworden. Het achteraf moeten betalen van belasting en boete over een reeks van jaren weerhoudt mensen ervan om schoon schip te maken door hun verzwegen vermogen en inkomsten alsnog op te geven.

De fiscus heeft de mogelijkheid om navorderingen op te leggen wanneer blijkt dat aanslagen onjuist zijn. Deze bevoegdheid vervalt na een termijn van vijf jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Voor de belastingheffing over buitenlandse inkomen en vermogen geldt een verlengde navorderingstermijn van twaalf jaar.

De mogelijkheid om na te vorderen geldt ook voor de erfbelasting. Verzwegen buitenlands vermogen blijft ook vaak buiten de aangifte erfbelasting. Soms is dat onbewust, omdat de erfgenamen niet op de hoogte zijn van de buitenlandse bezittingen.

Uitsluitend voor de heffing van erfbelasting geldt sinds 1 januari 2012 een onbeperkte navorderingstermijn voor verzwegen buitenlands vermogen. De de onbeperkte navorderingstermijn is beperkt tot de jaren waarvoor op 1 januari 2012 de 12-jaarstermijn nog niet verstreken was. Dat volgt uit de tekst van de wet. Ook volgens de wetsgeschiedenis geldt de onbeperkte navorderingstermijn alleen voor zover op 1 januari 2012 de bevoegdheid tot navordering nog aanwezig was.

Deel deze pagina:
Geschreven door