Tariefverschil digitale boeken

De Europese btw-richtlijn sluit de toepassing van een verlaagd tarief uit voor alle elektronische diensten. De levering van digitale boeken langs elektronische weg is een dienst en mag dus niet onder een laag btw-tarief vallen. Op de levering van fysieke boeken mag wel een laag tarief worden toegepast. Digitale boeken op een fysieke drager worden gezien als fysieke boeken.

Volgens vaste rechtspraak mogen vergelijkbare situaties niet verschillend worden behandeld. Tenzij er een objectieve rechtvaardiging is voor die verschillende behandeling. De levering van digitale boeken op een fysieke drager en de levering van digitale boeken langs elektronische weg zijn vergelijkbare situaties. Deze worden echter verschillend behandeld omdat een verlaagd btw-tarief mag worden toegepast op de levering van digitale boeken op een fysieke drager, terwijl dat niet mag bij de levering van digitale boeken langs elektronische weg.

Bij de toetsing van het bestaan van een objectieve rechtvaardiging voor een ongelijke behandeling in EU-regelgeving mag de rechter slechts nagaan of het gaat om een kennelijke fout in de regelgeving. De achtergrond voor het uitsluiten van alle elektronische diensten van de toepassing van een verlaagd tarief is dat het btw-tarief voor dergelijke diensten met zekerheid kan worden bepaald. Volgens het Hof van Justitie EU is het verschil in behandeling toegestaan.

Deel deze pagina: