Regels voor de voetbalpool op het werk

Url gekopiëerd!
Regels voor de voetbalpool op het werk

Nu het EK voetbal 2024 ook voor Nederland is begonnen, zijn op bijna alle werkplekken ook de voetbalpools weer ingevuld. Hoewel dit een leuke teamversterkende activiteit kan zijn, zijn er wel punten waar HR-adviseurs rekening mee moeten houden. In dit artikel ziet u welke fiscale gevolgen er kunnen zijn van het organiseren van een voetbalpool op de werkvloer. Verder vindt u hier handige tips waarmee u problemen met de Belastingdienst kunt voorkomen.

Fiscale gevolgen van een voetbalpool

Het organiseren van een voetbalpooltje is vermaak voor veel collega’s en verloopt in veruit alle gevallen zonder problemen. Het wordt pas opletten als er dermate veel mensen meedoen, dat het prijzengeld in totaal €450 of meer bedraagt. Want vanaf dat bedrag, wil de Belastingdienst een opgave ontvangen voor kansspelbelasting, van de organisator van de pool. Deze belasting bedraagt om en nabij de 30 procent van het prijzengeld.

Tijdens het EK voetbal kunnen voetbalpools op het werk tot fiscale complicaties leiden. Hieronder volgen de belangrijkste punten waarmee rekening gehouden moet worden:

Kansspelbelasting en voetbalpool

Meestal wordt er een inleg afgesproken en ontvangt de winnaar (of de top 3) een prijs uit het verzamelde geld. Soms is een inleg is niet verplicht en kiest de werkgever ervoor om een (extra) prijs ter beschikking te stellen.
Als de geldprijs – of de waarde van het cadeau – niet meer bedraagt dan €449, is er fiscaal gezien niet veel aan de hand. Is de waarde meer dan dat bedrag, dan moet aangifte kansspelbelasting worden gedaan door de organisator van de voetbalpool. Als de werkgever een prijs verstrekt, geldt dat daarover loonbelasting moet worden ingehouden.

Is een Voetbalpool een Kansspel?

De rechtspraak is niet altijd eensluidend over het karakter van een voetbalpool. Want er zijn argumenten mogelijk, waarbij een pooltje kan worden opgevat als kennis- of behendigheidsspel; dat is ook het geval met pokerspellen, waarbij wel eens rechterlijke uitspraken zijn gedaan in die richting.
Voor de Belastingdienst maakt dit verder niet uit: over de uit te keren prijs van €450 of meer, moet kansspelbelasting worden afgedragen.

Loonbelasting en voetbalpool

De algemene strekking blijft, dat alles wat uit dienstbetrekking wordt genoten, door de Belastingdienst als loon wordt beschouwd. In die zin, moet over de prijs uit de voetbalpool loonbelasting worden afgedragen als de werkgever die prijs aan de werknemer uitdeelt.
Om te voorkomen dat de werkgever met loonbelasting te maken krijgt, mag er dus geen verband zijn tussen de voetbalpool, de dienstbetrekking, de deelnemers en de prijzen.

5 Tips om een voetbalpool belastingvrij te houden

  • De voetbalpool moet worden georganiseerd als initiatief van collega’s onderling en dus niet door de werkgever.
  • Alleen collega’s mogen deelnemen; mensen van buiten de groep zijn uitgesloten. Dus geen klanten, leveranciers of relaties mee laten delen in de voetbalpool.
  • Houd de inleg en omvang van de pool beperkt, zodat de totale prijs de €449 niet te boven gaat. De uit te keren prijs komt voort uit de inleg door de groep en wordt niet ter beschikking gesteld door de werkgever (want dat telt als belastbaar loon).
  • Het bedrag van €449 geldt voor het totaal aan prijzen.
  • Als de totale prijzen meer bedragen dan € 449, wordt de (totale) prijs belast met kansspelbelasting. Deze belasting moet de organisator afdragen aan de Belastingdienst en wordt dan dus ingehouden op de uit te keren prijs.

Regels en waarden in acht nemen

Ook al maakt de Belastingdienst geen jacht op Nederlanders die in familie- of vriendenkring een WK-poule organiseren, het is toch verstandig om de fiscale regels in het achterhoofd te houden om verrassingen te voorkomen. Houd de prijzen onder de €449, organiseer de pool niet zelf vanuit de werkgever, maar laat een collega de pool organiseren en zorg dat alleen collega’s deelnemen. Dus geen inschrijving ophangen waarbij bijvoorbeeld ook klanten en leveranciers een gokje kunnen wagen en geld inleggen.

Verder maakt het niet uit of de prijs uit geld bestaat of uit een product of dienst, zoals een kist dure wijn, een spelcomputer of een reisje naar de EK-finalestad. Zodra de totale waarde €450 of meer bedraagt, moet in principe kansspelbelasting worden afgedragen.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen? Ik help u graag.
Pauline Bloemberg-Hirs
Partner