Opgeofferd bedrag deelneming

Url gekopiëerd!
Opgeofferd bedrag deelneming

Voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is het voor de deelneming opgeofferd bedrag van belang. Een deelneming is een vennootschap waarin een belang van 5% of meer wordt gehouden door een andere vennootschap. Het opgeofferd bedrag voor een deelneming in een dochtermaatschappij, die voorheen deel uitmaakte van een fiscale eenheid met haar moedermaatschappij, wordt volgens de Wet Vpb vastgesteld op het voor de heffing van de vennootschapsbelasting in aanmerking te nemen eigen vermogen van de dochtermaatschappij, verminderd met de toelaatbare reserves op het tijdstip van verbreking van de fiscale eenheid.

Casus: opgeofferd bedrag in de rechtbank
De vraag in een procedure voor de rechtbank was of het opgeofferde bedrag voor een deelneming, die eerder deel uitmaakte van een fiscale eenheid met dezelfde moedermaatschappij, negatief kan zijn. Namens de moedermaatschappij werd aangevoerd dat de begrippen eigen vermogen en toelaatbare reserves civielrechtelijk moeten worden uitgelegd. Dat zou betekenen dat het opgeofferd bedrag niet op een negatieve waarde kan worden vastgesteld. De rechtbank volgde het standpunt van de inspecteur dat het begrip eigen vermogen volgens fiscale maatstaven moet worden uitgelegd. Als, zoals in dit geval, het fiscale eigen vermogen negatief is, is ook het opgeofferde bedrag negatief. Wanneer het opgeofferde bedrag als gevolg van een negatief eigen vermogen negatief is, kunnen kapitaalstortingen na de verbreking van de fiscale eenheid pas tot een (potentieel) liquidatieverlies leiden indien en voor zover de stortingen hoger zijn dan het negatieve opgeofferde bedrag.

Opgeofferd bedrag deelneming in de praktijk
Weten hoe uw organisatie in de praktijk om moet gaan met het opgeofferd bedrag deelneming? Onze financiële adviseurs & kundige accountants helpen u graag verder. Neem contact op of bekijk onze diensten.