Online oprichten bv’s mogelijk vanaf 1 januari 2024

Url gekopiëerd!
Online oprichten bv’s mogelijk vanaf 1 januari 2024

Het Wetsvoorstel online oprichting besloten vennootschappen treedt definitief per 1 januari 2024 in werking. Dat heeft minister voor rechtsbescherming Franc Weerwind bevestigd tijdens een congres van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), meldt vaksite advocatie.nl.

De Eerste Kamer stemde enkele maanden geleden in met het voorstel. Daarna was het wachten op de bekendmaking van de implementatiedatum.
Het wetsvoorstel wijzigt Boek 2 Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt ter gedeeltelijk implementatie van een EU-richtlijn 2019/1151 over het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht. Deze richtlijn vervangt de EU-richtlijn 2017/1132. Hiermee wordt het mogelijk om online besloten vennootschappen op te richten of een bijkantoor in een andere lidstaat te openen zonder dat de aanvragers zich daarvoor fysiek moeten aanmelden bij een autoriteit, persoon of instantie.

Passeerplatform
Om het online oprichten van een bv mogelijk te maken komt er een online passeerplatform, licht de KNB toe op de eigen site: ‘Volgens het conceptwetsvoorstel moet de notaris zijn aangesloten op een speciaal – door de KNB beheerd – systeem voor gegevensverwerking.

Via dit systeem of centraal passeerplatform verschijnt de cliënt online voor de notaris door middel van een digitale audio-videoverbinding. Ook vindt via dit systeem digitale identificatie plaats en wordt digitaal ondertekend. Nadat een digitale akte is gepasseerd, moet deze bij de KNB digitaal worden bewaard als onderdeel van het protocol van de notaris. De KNB heeft er inmiddels voor gezorgd dat het centraal passeerplatform klaar is. Op die manier kan op elk moment worden gestart.’

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen? Ik help u graag.
Pauline Bloemberg-Hirs
Partner