Onderzoek KvK onder zzp’ers

De KvK heeft een onderzoek gehouden onder zzp’ers. Het onderzoek onder zzp’ers is gericht op de belemmeringen en obstakels waarmee zij geconfronteerd worden. De antwoorden geven inzicht in de positie van de zzp’er. Dit beeld is anders dan het beeld dat daarvan in de media wordt geschetst. Er hebben 580 zzp’ers meegedaan aan het onderzoek. Vrijwel alle deelnemers zien zichzelf als ondernemer. Ook weten zij welke eisen de Belastingdienst aan het ondernemerschap stelt.

De KvK heeft gevraagd of zij in 2016 meer dan in het jaar daarvoor zijn geconfronteerd met opdrachtgevers die liever geen zzp’ers inhuren. 18% van de respondenten heeft die ervaring. 22% heeft aangegeven in 2016 minder vaak geconfronteerd te zijn met opdrachtgevers die liever geen zzp’ers inhuren. Ook blijkt dat 30% van de respondenten heeft aangegeven minder vaak moeite te hebben gehad om aan nieuwe opdrachten te komen, waar 16% verklaart vaker moeite te hebben gehad om aan opdrachten te komen.

Uit het onderzoek leidt Financiën af dat het aantal zzp’ers dat makkelijker aan opdrachten komt groter is dan het aantal zzp’ers dat meer moeite heeft met het vinden van opdrachten. Of de zzp’ers het in zakelijk opzicht in 2016 goed hebben gedaan is onbekend. De Belastingdienst onderzoekt of daarover op basis van de btw-aangiften conclusies zijn te trekken. Als uit de btw-aangiften conclusies te trekken zijn,  zal de staatssecretaris de uitkomsten aan de Kamer melden.

Deel deze pagina:
Geschreven door