Niet ingehouden loonheffing is geen genoten loon

Onderdeel van het door een werknemer genoten loon is het bedrag van de ingehouden loonheffing. Als de werkgever de loonheffing niet inhoudt, wordt het loon voor dat gedeelte niet door de werknemer genoten. De niet ingehouden loonheffing kan niet in de heffing van inkomstenbelasting worden betrokken, tenzij het aan de werknemer ten goede is gekomen.

Casus

Hof Den Bosch stelde vast dat een bv de verschuldigde loonheffing niet had afgedragen en dat ook niet van plan was om dat te doen. Het hof concludeerde dat op het loon van de dga geen loonheffing was ingehouden. Het hof oordeelde dat de dga niet aannemelijk had gemaakt dat een deel van het toegekende brutoloon niet was uitbetaald. Daarmee verdeelde het hof de bewijslast niet juist. Het is aan de inspecteur om te stellen en zo nodig te bewijzen dat de verschuldigde loonheffing op andere wijze dan door inhouding is genoten.

Deel deze pagina: