Late beschikbaarheid aangifteformulieren erf- en schenkbelasting

De staatssecretaris heeft Kamervragen over de aangifte erf- en schenkbelasting beantwoord. De aangifteformulieren erf- en schenkbelasting zijn pas vanaf april of mei 2017 beschikbaar. De nieuwe regels daarentegen zijn op 1 januari 2017 zijn ingevoerd. Gevraagd is waarom de formulieren niet eerder beschikbaar waren.

Vormvoorschriften aangifteformulieren

Per 1 januari zijn de ontheffingsmogelijkheid van vormvoorschriften voor aangiftes vervallen. Voor aangiftes die betrekking hebben op overlijdens en schenkingen na 1 januari moet gebruik gemaakt worden van het door de Belastingdienst ter beschikking gestelde formulier. Deze formulieren zijn dit jaar vertraagd doordat er meer aanpassingen moesten worden aangebracht. Het is niet meer mogelijk om onder bijzondere omstandigheden gebruik te maken van vormvrije bijlagen. Alle mogelijke situaties moeten in het formulier verwerkt kunnen worden.

8-maands termijn

Voor aangiftes erfbelasting geldt dat deze binnen een termijn van acht maanden na het overlijden van de erflater moeten worden gedaan. Als daaraan is voldaan wordt geen belastingrente berekend. De staatssecretaris voorziet geen problemen met het tijdig kunnen doen van aangifte door het later beschikbaar komen van de aangifteformulieren. Naar verwachting worden in juni de eerste voorlopige aanslagen 2017 opgelegd. Voor de schenkbelasting geldt dat nooit belastingrente wordt berekend.

Deel deze pagina: