Je coronabelastingschuld aflossen op 28 augustus?

Url gekopiëerd!
Je coronabelastingschuld aflossen op 28 augustus?

Ondernemers die tijdens de coronacrisis de betaling van belastingschulden tijdelijk uitstelden, moeten de komende dagen goed opletten. Mogelijk valt er een brief van de fiscus op de mat waarin staat dat de coronabelastingschuld uiterlijk op 28 augustus 2023 moet zijn terugbetaald. Hoe kan dat? Voor het terugbetalen van de coronabelastingschuld gold toch een betalingsregeling die tot 2027 loopt?

Dat laatste is inderdaad het geval. Maar om van de betalingsregeling gebruik te blijven maken, moeten ondernemers wel aan een aantal voorwaarden voldoen. In de eerste plaats dient de coronabelastingschuld maandelijks (in gelijke termijnen) te worden terugbetaald (met ingang van oktober 2022). Andere voorwaarden zijn dat ondernemers tijdig de juiste belastingaangiften – onder meer btw en loonheffing – moeten indienen voor belastingen vanaf 1 oktober 2022 en dat zij tijdig en volledig de betalingen doen die daaruit voortvloeien.

Achterstand

Ondernemers die zich niet aan deze voorwaarden houden, hebben inmiddels diverse brieven van de Belastingdienst op de mat gekregen. Het ging om aanmaningen de betalingsachterstand in te lopen. Wie niet heeft gereageerd op de laatste brief (uit april 2023) krijgt in juli een belangrijke brief van de fiscus. Deze is gedateerd op 15 augustus 2023 (geen fout) en bevat de boodschap dat de betalingsregeling is ingetrokken en dat de coronabelastingschuld uiterlijk op 23 augustus 2023 moet zijn terugbetaald. Wie in gebreke blijft kan invorderingsmaatregelen en bijkomende (hoge) kosten verwachten.

Let wel: de Belastingdienst trekt alleen de betalingsregeling in van ondernemers die meer dan één termijn achterlopen en/of een structurele achterstand hebben op de nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022. Wie voldoet aan alle nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 kan vragen om een aanpassing van de betalingsregeling van de coronabelastingschulden. Zo is het mogelijk te verzoeken de schuld in 7 jaar in plaats van 5 jaar af te lossen. Ook staat de fiscus open voor betalingen per kwartaal in plaats van per maand. Tot slot kunnen ondernemers ook eenmalig verzoeken om een betaalpauze van maximaal 6 maanden. Het gevolg van zo’n verzoek is wel dat de af te lossen maandbedragen die daarna nog volgen, hoger worden.

Lees ook dit eerder verschenen artikel.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen? Ik help u graag.
Pauline Bloemberg-Hirs
Partner