Fictieve erfrechtelijke verkrijging

Url gekopiëerd!
Fictieve erfrechtelijke verkrijging

De Successiewet bevat een bepaling waardoor alles wat binnen 180 dagen voor iemands overlijden is geschonken voor de erfbelasting als krachtens erfrecht door het overlijden te zijn verkregen (fictieve erfrechtelijke verkrijging). Deze bepaling moet voorkomen dat door schenkingen in het zicht van het overlijden belastingvoordelen worden behaald door het meermaals benutten van vrijstellingen en het laagste schijftarief. Het gevolg kan zijn dat in aanvulling op de eerder betaalde schenkbelasting ook nog erfbelasting moet worden betaald. De eerder betaalde schenkbelasting komt in mindering op de verschuldigde erfbelasting.

De vraag in een procedure voor de rechtbank was hoe het bedrag van de vermindering van de erfbelasting moet worden bepaald. Omdat de schenkbelasting geen voorheffing is van de erfbelasting kan de vermindering niet hoger zijn dan het bedrag van de uiteindelijk verschuldigde erfbelasting. De wet bevat verder geen beperkingen voor de omvang van de vermindering. In de door de rechtbank behandelde zaak kwam het volledige bedrag van de schenkbelasting in mindering op de erfbelasting.