Fictieve dienstbetrekking

Wet op de loonbelasting.

De Wet op de loonbelasting verplicht niet alleen tot inhouding van loonbelasting bij een dienstbetrekking maar ook bij een fictieve dienstbetrekking. Anders dan bij een echte dienstbetrekking geldt bij een fictieve dienstbetrekking geen verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid, maar is voldoende dat persoonlijk arbeid wordt verricht. Dat blijkt uit een arrest van de Hoge Raad.

Casus

Het arrest heeft betrekking op de uitvoering van werkzaamheden door buitenlandse arbeidskrachten. Deze arbeidskrachten werkten op basis van overeenkomsten van onderaanneming met de opdrachtgever. Bij de uitvoering van de werkzaamheden was namens de opdrachtgever niemand aanwezig om instructies te geven. Onderlinge vervanging was toegestaan en vond plaats buiten de opdrachtgever om, zonder dat daarvoor toestemming werd gevraagd. Hof Arnhem-Leeuwarden was van oordeel dat geen sprake was van echte of fictieve dienstbetrekkingen. Voor een echte dienstbetrekking had de inspecteur aannemelijk moeten maken dat er een gezagsverhouding bestond. Voor een fictieve dienstbetrekking had de inspecteur volgens het hof aannemelijk moeten maken dat de arbeidskrachten verplicht waren de arbeid persoonlijk te verrichten. Dat laatste is niet juist. Hof Den Bosch moet nu onderzoeken of wellicht toch sprake is van fictieve dienstbetrekkingen.

Deel deze pagina: