Controleer voorlopige berekening Wtl 2023 op tijd

Url gekopiëerd!
Controleer voorlopige berekening Wtl 2023 op tijd

Je ontvangt van het UWV de voorlopige berekeningen 2023 van tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Werkgevers die hier recht op hebben, ontvangen een brief met de specificaties. Belangrijk: controleer deze berekening vóór 1 mei 2024.

In de voorlopige berekening Wtl 2023 staat voor welke werknemers en voor welke bedragen je recht hebt op 1 of meer loonkostenvoordelen (LKV’s), op het lage-inkomensvoordeel (LIV) en/of op het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). De berekening is gebaseerd op de aangiften loonheffingen en correcties over 2023 die je tot en met 31 januari 2024 hebt ingediend.

Aanvraag doelgroepverklaring nog in behandeling

Als UWV een aanvraag voor een doelgroepverklaring LKV op 31 januari 2024 nog in behandeling had, dan staat dit LKV niet in de voorlopige berekening. Zodra de doelgroepverklaring LKV wordt toegekend, kun je de indicatie voor het LKV alsnog op ‘ja’ zetten. Dat doe je door uiterlijk 1 mei 2024 een correctie aangifte loonheffingen in te dienen.

WTL

Onjuiste berekening

Klopt de voorlopige berekening Wtl 2023 niet of mis je nog gegevens? Controleer dan eerst de ingediende aangiften loonheffingen 2023. Als je onjuistheden vindt, heb je tot en met 1 mei 2024 de tijd om correctieberichten in te dienen. Correctieberichten na 1 mei 2024 neemt UWV niet mee in de definitieve berekening die je uiterlijk 31 juli 2024 ontvangt.

Contact met UWV

Wanneer je ingediende aangiften wél kloppen en je toch nog vragen hebt, neem dan contact op met UWV. Het kan ook zijn dat je geen voorlopige berekening hebt ontvangen, terwijl je die wel had verwacht. Ook dan kun je contact opnemen met UWV.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen? Ik help u graag.
Pauline Bloemberg-Hirs
Partner