Belastingvrij afboeken vordering op dga?

Financiën heeft gereageerd op een verzoek om openbaarmaking van het beleid van Financiën en de Belastingdienst t.a.v. het belastingvrij afboeken van een vordering op de dga. Noch de Belastingdienst, noch het ministerie van Financiën hierop beleid geformuleerd. Van geval tot geval wordt op basis van wet- en regelgeving en jurisprudentie een afweging gemaakt. Binnen de Belastingdienst is een memo verschenen met handvatten voor de praktijk. Dat memo wordt openbaar gemaakt. Er is geen projectgroep samengesteld en dus zijn er geen documenten van een dergelijke groep voorhanden. Ook is er geen definitief standpunt door de kennisgroep ingenomen. De correspondentie binnen de kennisgroep is opgesteld voor intern beraad en wordt niet openbaar gemaakt.

Memo inzake belastingvrij afboeken

Het nu openbaar gemaakte memo is een reactie op een artikel in het Weekblad voor Fiscaal Recht. Hierin wordt beschreven hoe het standpunt van de Belastingdienst dat een opgelopen rekening-courantschuld als een uitdeling wordt aangemerkt, in het voordeel van de belastingplichtige wordt omgebogen. Dat is aan de orde als de uitdeling langer dan vijf jaar geleden geconstateerd had moeten worden. De termijn om na te kunnen vorderen is dan verstreken. In andere gevallen zou het bestaan van een nieuw feit bestreden kunnen worden. Ook dan kan er niet worden nagevorderd over de achteraf geconstateerde uitdeling. In die gevallen zou de rekening-courantstand verdwenen zijn zonder enige heffing. De in het artikel beschreven methodiek wordt in de praktijk als een fiscaal product verkocht. De Belastingdienst zal voorkomende gevallen bestrijden.

Deel deze pagina: