Beëindiging kredietrelatie door bank

Bij de verstrekking van een bankkrediet worden er de nodige afspraken contractueel vastgelegd. De bank is na enige gesprekken en inzage in uw financiële situatie bereid krediet te verschaffen, ontvangt een rente en heeft ook nog een zeer stevige verhaalspositie. Bij een betalingsachterstand heeft de bank in het ergste geval de macht om de relatie te verbreken. Kan dat zomaar en hoe kunnen organisaties in zo’n geval anticiperen?

Als de bank de kredietrelatie met een organisatie beëindigt, heeft de bank naar de letter van het contract meestal gelijk. Dat de lening bij overschrijding van de kredietstand of te late aflossing onmiddellijk opeisbaar is, staat zwart op wit. Toch is de werkelijkheid genuanceerder dan het contract. De bank is niet zomaar een contractspartij. Banken hebben een maatschappelijke functie. De verregaande rechten die de bank tegenover een organisatie heeft, brengen ook plichten met zich mee. De kredietverlener heeft namelijk een bijzondere zorgplicht tegenover zijn klanten waarbij ook redelijkheid en billijkheid een rol spelen die een opzegging van de financiering in de weg staan.

Relevant voor ‘redelijkheid’ is bijvoorbeeld welke termijn een organisatie krijgt andere financiering (tools) te zoeken en wat de gevolgen zijn van een plotselinge beëindiging. De manier waarop de bank informeert en ‘begeleidt’, speelt ook een rol. Eerst jarenlang toestaan dat losjes wordt omgegaan met de betalingen en dan zonder aankondiging de relatie beëindigen is niet redelijk. De bank zou moeten kunnen laten zien dat op zorgvuldige wijze over het lot van een organisatie besloten is, dat er gewaarschuwd en overlegd is.

Ook voor de organisatie is een rol weggelegd. Het is niet handig om irreële perspectieven te schetsen en al helemaal niet om onjuiste of onvolledige cijfers te verschaffen. Pas ook op met het doen van betalingstoezeggingen. Problemen met de liquiditeit van een organisatie en dus met de bank komen nooit uit de lucht vallen. 

Het is belangrijk om de bank direct te informeren. Het is ook verstandig om alvast te inventariseren en uit te schrijven waarom het, ondanks de gemaakte afspraken, onredelijk zou zijn dat de bank het krediet opeist. Beëindiging van de kredietrelatie zal door een rechter namelijk eerder als onredelijk beoordeeld worden als de organisatie de bank zelf al een reddingsplan heeft voorgelegd. Tot slot: het is niet in beton gegoten in welke gevallen het wel of niet onredelijk is dat de bank de kredietrelatie wil beëindigen. Omstandigheden die van belang zijn, zijn in de eerste plaats factoren uit het verleden: de duur, de omvang, de ingewikkeldheid van de kredietrelatie en het verloop van de kredietrelatie.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Pauline Bloemberg-Hirs