Wijzigingen in het arbeidsrecht

Sinds 1 augustus 2022 is een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht doorgevoerd. In bijgaand artikel brengen wij deze recente wijzigingen graag nog even onder de aandacht.

Wettelijk minimumloon (WML): Per 1 juli 2022 is het WML verhoogd met 1,81%, waardoor het WML voor werknemers van 21 jaar en ouder uitkomt op een bruto maandsalaris van €1.756,20. Voor 4 weken is dit €1.621,20 en per week €405,30. Voor jongere werknemers geldt hiervoor een afgeleide met een bepaald percentage behorende bij de leeftijd.

Nevenwerkzaamhedenbeding: Per 1 augustus 2022 mag de werkgever de werknemer niet meer verbieden om buiten het werkrooster voor een andere werkgever te gaan werken, tenzij er een rechtvaardigheidsgrond is. Bijvoorbeeld overbelasting door teveel uren werken per week (Arbeidstijdenwet). Het nevenwerkzaamhedenbeding moet schriftelijk zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.

Studiekostenbeding: Per 1 augustus 2022 is het voor de werkgever niet meer mogelijk om de studiekostenbeding voor verplichte opleidingen op grond van de arbeidsovereenkomst of CAO te verhalen op de werknemer wanneer deze vroegtijdig uit dienst gaat. Ook moet de werkgever de werknemer in staat stellen de opleiding onder werktijd te volgen. Overige opleidingen kunnen nog steeds via een studiekostenbeding worden verhaald op de werknemer, maar dit moet een aflopende terugbetalingsregeling zijn (per maand valt er een termijn vrij). Een studiekostenbeding moet schriftelijk worden overeengekomen.

Voorspelbare arbeidsvoorwaarden: Per 1 augustus 2022 hebben de werknemers recht op transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze moeten vanaf 1 augustus 2022 schriftelijk worden verstrekt. Het gaat dan over de essentiële aspecten van de arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de plaats/werkplek waar moet worden gewerkt of een voorspelbaar werkpatroon.

(Betaald) ouderschapsverlof: Per 2 augustus 2022 treedt de regeling betaald ouderschapsverlof in werking. Het ouderschapsverlof bestaat in totaal uit 26 weken (x de arbeidsduur per week). Met ingang van 2 augustus 2022 zijn er 9 weken van de 26 weken betaald, voor zover het ouderschapsverlof nog niet is opgenomen voor de 1e verjaardag van het kind. De uitbetaling van deze 9 weken loopt via het UWV en is 70% van het salaris tot maximaal 70% van het maximum dagloon.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Pauline Bloemberg-Hirs