SER: geef werknemer zeggenschap over invulling hybride werken

Hybride werken, of plaats- en tijdonafhankelijk werken, gaat steeds vaker voorkomen. In het advies Hybride werken beveelt de SER aan om werknemers voldoende zeggenschap te geven om de kansen van hybride werken te benutten.

Sinds de coronapandemie is thuiswerken veel meer ingeburgerd bij bedrijven. Daarom heeft nu de Sociaal Economische Raad zich er weer over gebogen. En is met een uitgebreid advies gekomen over hybride werken voor werkgevers en kabinet. De wet zou volgens het SER-advies op een aantal punten moeten worden aangepast.

Initiatiefwetsvoorstel Wet werken waar je wilt 

De SER schaart zich met het advies achter GroenLinks en D66. Die diende in januari 2021 het initiatiefwetsvoorstel Wet werken waar je wilt in. Dat voorstel heeft als doel om werknemers meer vrijheid te geven in hoe zij de balans tussen werken op kantoor en thuis willen organiseren.

Wijziging van de Wet flexibel werken

Er zijn hiervoor nu al wel juridische kaders. Maar volgens de SER is er een andere balans nodig ‘om in de toekomst de kansen van hybride werken goed te kunnen benutten’. Met de wijziging van de Wet flexibel werken krijgen werknemers meer zeggenschap over de plaats waar ze werken. De SER wil dat een verzoek van een werknemer tot wijziging van de arbeidsplaats alleen wordt beoordeeld op basis van redelijkheid en billijkheid.

Digitale vaardigheden en fiscale regels

Verder besteedt de SER in het advies aandacht aan de preventie van fysieke en mentale klachten die het gevolg kunnen zijn van thuiswerken. Maar er moet ook meer aandacht komen voor de digitale infrastructuur. De vaardigheden en de cybersecurity moet worden verbeterd om hybride werken beter en veiliger te kunnen doen.

Ook moet er goed worden gekeken naar de fiscale regels die van toepassing zijn bij hybride werken. De SER betwijfelt namelijk of de huidige regelingen toereikend zijn voor de kosten die worden gemaakt door werkenden en werknemers. Die regels moeten eenduidiger worden.

Positieve gevolgen hybride werken op het milieu

De SER roept op tot het onderzoeken van de positieve gevolgen van hybride werken op het milieu en filevorming. Tot slot beveelt de SER aan om kennis en advies over hybride werken te verspreiden en toegankelijk te maken.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Mary Joore