Verlaging winstgrens vennootschapsbelasting op komst?

Verlaging winstgrens vennootschapsbelasting op komst

Een van de doelen van het kabinet tijdens deze kabinetsperiode is het ophogen van de opbrengsten vennootschapsbelasting (VPB). Om dit te realiseren is het de verwachting dat het lage tarief in de vennootschapsbelasting wordt aangepast.
De winstgrens voor het lage tarief in de VPB is dit jaar verder opgehoogd naar €395.000. Tot die grens betalen ondernemingen 15% VPB, daarboven 25,8%. 

Het optrekken van de winstgrens heeft al eerder tot kritiek geleid, omdat dit concerns een prikkel zou geven om zich op te knippen. In dat geval profiteren de afzonderlijke bv’s van het lage VPB-tarief. 

Kabinet wil opbrengst VPB met €1 miljard verhogen

Daarnaast is het ook de vraag of de winstgrens op dit niveau kan blijven in deze kabinetsperiode. In het coalitieakkoord heeft het nieuwe kabinet zich namelijk tot doel gesteld dat het vanaf 2023 structureel per jaar €1 miljard méér wil ophalen aan VPB.
Om dat te halen kijkt het kabinet in eerste instantie naar het aanscherpen van de zogeheten CFC-maatregel. Die is gericht tegen internationale belastingontwijking. Ook gaat het kabinet de wereldwijde afspraken doorvoeren die de invoering van een minimumtarief van 15% VPB voorschrijven. Mocht dit niet genoeg opleveren, dan komt de ‘hoogte en reikwijdte’ van het lage VPB-tarief in beeld, zo heeft het kabinet eerder al gemeld.

Twee knoppen voor aanpassing laag VPB-tarief

In een nieuw openbaar gemaakte memo gaan ambtenaren nog een stapje verder. Bij een tabel met mogelijke fiscale maatregelen noteren zij dat voor ‘het beperken’ van het lage VPB-tarief geldt dat ‘de verwachting is dat deze deels nodig is voor de taakstelling van €1 miljard’.

Het lage VPB-tarief beperken kan door te draaien aan twee knoppen: het tarief omhoog en/of de winstgrens omlaag. In de memo wordt echter alleen het verlagen van de winstgrens naar €200.000 doorgerekend. Dat levert ruim €1 miljard op. Of het ook zover komt en wanneer, blijft een politieke keuze.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Jos Vester