Gebruikelijk loon voor 2022 vaststellen: hoe doe je dat?

Gebruikelijk loon voor 2022 vaststellen: hoe doe je dat?

Hoe stel je het gebruikelijk loon vast in 2022? Het minimale gebruikelijke loon is €48.000, tenzij het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan €48.000.

Nicole is directeur-grootaandeelhouder (dga) van een advocatenkantoor. Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is €60.000. Het loon van de meestverdienende werknemer is €110.000. Nicole wil een zo laag mogelijk gebruikelijk loon. Welk loon is dat voor 2022?

  1. €45.000
  2. €48.000
  3. €60.000
  4. €110.000

€48.000 is het juiste antwoord.

Toelichting

Het gebruikelijk loon stel je vast op het hoogste bedrag van de volgende drie bedragen:

  • 75 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking

  • het hoogste loon van de werknemer in dienst van de vennootschap of een daarmee verbonden lichaam

  • de wettelijke ondergrens van €48.000 (bedrag 2022)

Meest vergelijkbare dienstbetrekking

Is het hoogste bedrag van deze drie elementen hoger dan 75 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, stel dan het gebruikelijk loon vast op 75 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Het loon moet wel ten minste €48.000 bedragen, tenzij het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan €48.000. In zo’n geval mag je het loon op dat lagere loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking vaststellen.

In de situatie van Nicole geldt het volgende:

  • 75 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is 75 procent van €60.000 = €45.000.

  • Het hoogste loon van de werknemer in dienst van de vennootschap is €110.000.

  • Het minimale gebruikelijk loon is €48.000.

75 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is lager dan het hoogste loon van de werknemer in dienst van de vennootschap. Je mag dan het gebruikelijk loon vaststellen op 75 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (75 procent van € 60.000 = €45.000) maar met een minimum van €48.000.

Het gebruikelijk loon van Nicole is €48.000.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Jos Vester