Eigen woning en lening bij familie of eigen bv

Eigen woning en lening bij familie of eigen bv

Een lening voor de eigen woning moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Bij een eigenwoninglening bij familie, de eigen bv of een buiten de EU gevestigde buitenlandse bank, komen daar nog een aantal extra voorwaarden bij. In dit artikel bespreken we enkele aandachtspunten voor eigenwoningleningen.

Als de lening voor een eigen woning (hoofdverblijf) voldoet aan de voorwaarden, is de rente aftrekbaar. Sinds 2013 zijn enkele belangrijke voorwaarden dat in de overeenkomst het startbedrag van de lening moet zijn opgenomen, de ingangsdatum, de hoogte van de rente en de looptijd in maanden. Ook moet in de overeenkomst zijn opgenomen dat de lening annuïtair wordt afgelost. Is de lening afgesloten bij een familielid, dan moet sinds 2016 in de aangifte aanvullend de naam en het adres van het familielid, alsmede het BSN worden vermeld. Bij een lening van een rechtspersoon moet het RSIN van die rechtspersoon in de aangifte van de schuldenaar worden vermeld. Een aandachtspunt is verder nog dat voor een lening bij familie geldt dat deze niet schriftelijk hoef te zijn vastgelegd. Voor een lening bij een rechtspersoon geldt dat schriftelijke vastlegging verplicht is.

Beleid familiebank Belastingdienst

In 2021 is ook het beleid van de Belastingdienst ten aanzien van de familiebank openbaar gemaakt vanwege een WOB-verzoek. In de openbaar gemaakte stukken gaat het voornamelijk om vaststelling van de zakelijke rente. Bij een lening van ouders aan kinderen ontbreekt vaak de hypothecaire zekerheid. Daardoor is het mogelijk dat ouders een iets hogere rente rekenen dan de rente die banken hanteren.

Bij die rente is meestal sprake van een hypothecaire lening. Als ouders bij leningen aan kinderen een opslag overeenkomen boven de normale rente, dan geldt een maximum van 0,2%. Blijft de opslag beperkt tot 0,2% dan is die opslag als rente eigenwoninglening aftrekbaar. Is de opslag hoger dan 0,2%, dan is die extra betaalde opslag (niet reële rente) niet aftrekbaar.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Jos Vester