Nieuwe steunmaatregelen: NOW-regeling keert terug

Nieuwe steunmaatregelen: NOW-regeling keert terug

Werkgevers kunnen voor de maanden november en december 2021 opnieuw een beroep doen op de NOW. Het kabinet hoopt dat UWV het aanvraagloket voor deze subsidie voor loonkosten in december kan openzetten.
Nadat het kabinet half november nieuwe coronamaatregelen aankondigde, was een herinvoering van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) volgens het kabinet (nog) niet aan de orde. 

Krap twee weken later kondigt het kabinet aan dat de NOW-regeling toch weer terugkeert in het nieuwe pakket steunmaatregelen, dat in het leven is geroepen na nieuwe coronamaatregelen.  

NOW 5 bijna hetzelfde als NOW 4

Het kabinet is van plan om de NOW 5 te laten gelden voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. Om werkgevers te blijven steunen zal de NOW 5 bijna identiek worden aan de regels voor de NOW 4. Via de NOW 5 kan een werkgever daarom met een (verwacht) omzetverlies van minimaal 20% een deel van zijn loonkosten vergoed krijgen. De maximale tegemoetkoming blijft staan op 85%, de opslag voor aanvullende lasten op 40% en het te vergoeden dagloon blijft gemaximeerd op twee keer het maximale dagloon (€ 9.813). Een werkgever kan maximaal 80% van zijn omzetverlies vergoed krijgen. De referentiemaand voor de loonsom wordt september 2021 en de referentieomzet-periode wordt 2019 gedeeld door zes.

Periode omzetverlies staat vast

Anders dan bij de voorgaande NOW-regelingen kunnen werkgevers bij de aanvraag van de NOW 5 niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen. Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Daarnaast wordt het loonsomvrijstellingspercentage verhoogd naar 15% (dit was bij de NOW 4 nog 10%). Dit betekent dat de loonsom van een werkgever die NOW 5 aanvraagt met 15% mag dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie. Daarnaast kunnen meer startende ondernemers gebruikmaken van de NOW 5. 

Werktijdverkorting blijft open

De regeling voor werktijdverkorting (WTV) blijft tijdens de NOW 5 open. Als er samenloop is tussen de WTV en de NOW, zal de WTV-aanvraag van de werkgever dus van invloed zijn op de hoogte van de NOW-vergoeding. Om voor de NOW 5 in aanmerking te komen, moet de werkgever een aanvraag indienen bij UWV.

Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers in december al een subsidieaanvraag kunnen doen voor de NOW 5, maar de precieze datum waarop het aanvraagloket opengaat is nog niet bekend.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Pauline Bloemberg-Hirs