Deadline aanvraag vaststelling TVL Q4 2020 nadert

Heb je TVL-subsidie ontvangen in het vierde kwartaal van 2020 (Q4)? Zorg er dan voor dat je vóór 1 september a.s. de werkelijke omzet in Q4 doorgeeft aan de RVO.

De ontvangen TVL is immers een voorschot, dat is gebaseerd op een schatting van het omzetverlies in Q4. Na afloop van de subsidieperiode moet de werkelijke omzet in Q4 worden doorgegeven aan de RVO, bij voorkeur met de btw-aangiftes van het vierde kwartaal van 2020. Voeg ook bijlagen toe als bewijs van de omzet. De RVO stelt aan de hand van de omzetgegevens de definitieve TVL-subsidie in Q4 2020 vast. 

TVL Q4

Is het omzetverlies gelijk aan de opgegeven schatting bij de TVL-aanvraag? Dan krijg je de resterende 20% TVL-subsidie uitbetaald. Is het verlies hoger, dan krijg je meer TVL-subsidie en is het omzetverlies lager, dan krijg je minder dan 20% bijbetaald of je moet TVL-subsidie terugbetalen. In dit laatste geval kan eventueel een betalingsregeling worden getroffen met de RVO.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Pauline Bloemberg-Hirs