Een online borrel: de gevolgen voor de werkkostenregeling

Een werkgever houdt een online borrel. De werknemers ontvangen thuis een borrelpakket met hapjes en drankjes. Wat zijn de gevolgen voor de werkkostenregeling?

Een online borrel: de gevolgen voor de werkkostenregeling

Het borrelpakket is loon in natura voor de werknemers. Als de werkgever het borrelpakket aanwijst als eindheffingsloon, valt het onder de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80 procent eindheffing verschuldigd.

Geen nihilwaardering

Het borrelpakket valt niet onder een gerichte vrijstelling. Ook is geen nihilwaardering van toepassing. De nihilwaardering voor consumpties op de werkplek is niet van toepassing op het borrelpakket dat de werknemer thuis nuttigt. De werkplek thuis voldoet namelijk niet aan het begrip werkplek. Hierop geldt een uitzondering. Er moet dan voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  1. De ruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning: de woning heeft bijvoorbeeld een eigen opgang en eigen sanitair.

  2. De werkgever heeft met de werknemer een zakelijke huurovereenkomst, waardoor alleen de werkgever over de ruimte beschikt.

  3. De werknemer werkt in deze ruimte.

Als aan alle drie de voorwaarden wordt voldaan, is de werkruimte thuis een werkplek voor de werknemer. Alleen dan geldt een nihilwaardering voor het borrelpakket.

Verzendkosten borrelpakket

De verzendkosten van het borrelpakket zijn onderdeel van de waarde van het pakket.
De waarde van het borrelpakket inclusief verzendkosten komt ten laste van de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon.

Voorbeeld verzendkosten borrelpakket

Een werkgever verstuurt een borrelpakket naar zijn werknemers. De kosten per pakket zijn € 15 en de verzendkosten zijn € 2.
Het loon in natura per werknemer bedraagt € 17. De werkgever kan dit ook aanwijzen als eindheffingsloon. Een bedrag van € 17 komt dan ten laste van de vrije ruimte. Er geldt geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering voor het borrelpakket.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Mary Joore