Maak een keuze tussen box 1 en box 3

Vanwege de huidige relatief lage hypotheekrente en de relatief hoog oplopende forfaitaire rendementen in box 3 kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om uw eigenwoningschuld niet in box 1 maar in box 3 te doen vallen.

Afhankelijk van de situatie kan dat bijvoorbeeld door de voorwaarden van de lening op een bepaalde manier aan te passen of door de lening tijdelijk af te lossen en vervolgens een nieuwe lening af te sluiten.
Vanwege de afbouw van het tarief waartegen u de hypotheekrente in box 1 in aftrek kunt brengen, neemt het voordeel van deze herfinanciering in de toekomst toe.

eigenwoningschuld in box 1 of in box 3

De gefaseerde afschaffing van de ‘aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld’ (de wet Hillen) draagt ook bij aan de toename van het voordeel in de toekomst. Wanneer uw hypotheekrenteaftrek lager is dan uw eigenwoningforfait, dan wordt het per saldo te betalen bedrag met 90 procent verminderd (in 2021; in 2020 is dit 93 ⅓ procent).

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp of heeft u andere vragen?
Ik help u graag.

Jos Vester