Verkoopopbrengst oude inventaris

In box 1 van de inkomstenbelasting wordt naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het resultaat uit een of meer werkzaamheden belast. Er is sprake van een werkzaamheid wanneer iemand anders dan door een onderneming of een loondienst activiteiten verricht met als doel om daarmee inkomsten te genereren.

Om in zijn levensonderhoud te voorzien verkocht iemand spullen die zijn vader bij de ontruiming van een klooster had verkregen. De verkoopopbrengst werd belast als resultaat uit een werkzaamheid in box 1 van de inkomstenbelasting. 

Zowel de rechtbank als Hof Den Bosch was van oordeel dat de opbrengsten terecht waren aangemerkt als resultaat uit een werkzaamheid. Bepalend hiervoor waren de verrichte werkzaamheden, bestaande uit het helpen bij het ontruimen van het klooster en de verkoopactiviteiten, de hoeveelheid spullen en het stelselmatig verkopen van de spullen. Rechtbank en hof vonden niet aannemelijk dat de belanghebbende de spullen had verkregen zonder het doel ten minste een deel daarvan te verkopen. Gezien de omvang en de opslag van de spullen lag een oogmerk tot verkoop met het doel op het maken van winst voor de hand. Gelet op de omvang van het aantal stukken was niet aannemelijk dat de belanghebbende deze uitsluitend had meegenomen voor persoonlijk gebruik.

Deel deze pagina: