Ondanks verhuur voldaan aan voortzettingsvereiste

Op verzoek van de verkrijger wordt een voorwaardelijke vrijstelling van schenk- of erfbelasting verleend voor de verkrijging van ondernemingsvermogen in het kader van een bedrijfsopvolging. De verkrijger moet het bedrijf gedurende ten minste vijf jaar voortzetten. Deze bedrijfsopvolgingsregeling geldt niet alleen voor de verkrijging van een IB-onderneming maar ook voor de verkrijging van aanmerkelijkbelangaandelen. Deze mogen gedurende vijf jaar niet worden vervreemd. De vennootschap mag in die periode niet ophouden winst te genieten.

Voor de inkomstenbelasting geldt dat verhuur van de onderneming niet leidt tot staking van de onderneming. Voor de inkomstenbelasting is sprake van voortgezet ondernemerschap. Voortgezet ondernemerschap eindigt als de onderneming wordt overgedragen.

De vraag in een procedure over de bedrijfsopvolgingsregeling was of door de verhuur van de onderneming nog aan het voortzettingsvereiste van de Successiewet wordt voldaan. Naar het oordeel van de rechtbank houdt de verhuur van een onderneming geen overdracht van de onderneming of van delen daarvan in. Er heeft geen overdracht van vermogensbestanddelen plaatsgevonden. De verhuurder blijft eigenaar van het ondernemingsvermogen. De oorspronkelijke onderneming wordt voortgezet, alleen de wijze van exploitatie van de onderneming wijzigt. In het door de rechtbank behandelde geval betrof het een tijdelijke wijziging. Naar het oordeel van de rechtbank is ondanks de verhuur aan het voortzettingsvereiste voldaan. Volgens de rechtbank past dit binnen de ratio van de regeling.