Onderzoek rechtsbescherming

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven op welk wijze hij onderzoek wil laten doen naar verbetering van de praktische rechtsbescherming van de burger in belasting- en toeslagzaken. Voor zover het de toeslagen betreft is de onderzoeksvraag neergelegd bij de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen. Het onderzoek naar de rechtsbescherming van burgers en kleine ondernemers in belastingzaken wil de staatssecretaris laten uitvoeren door een nog in te stellen adviescommissie. Deze commissie moet het functioneren van de bestaande rechtsbescherming onderzoeken en de bestaande knelpunten in kaart brengen. De adviescommissie moet ook onderzoek doen naar verbetermogelijkheden in de werkprocessen van de Belastingdienst en naar de communicatie tussen de Belastingdienst en de burger of kleine ondernemer.

Aanbevelingen en verbetermogelijkheden, die volgen uit het onderzoek van de Adviescommissie Toeslagen, zullen worden bezien op toepasbaarheid in belastingzaken.

Deel deze pagina: