Beleidsbesluit lease aangepast

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid over lease uit 1999 gewijzigd. De laatste wijziging van het besluit dateert van juni 2001. In het besluit is een beleidsstandpunt opgenomen over IFRS (International Financial Reporting Standards) 16 en goed koopmansgebruik.

Met ingang van 1 januari 2019 zijn bepaalde ondernemingen verplicht bij het opstellen van de commerciële jaarrekening IFRS 16 betreffende leaseovereenkomsten toe te passen. IFRS 16 is niet in overeenstemming met goed koopmansgebruik en mag daarom niet gevolgd worden voor de fiscale jaarwinstbepaling van de lessee. IFRS 16 verplicht de lessee om het gebruiksrecht van een operationeel leaseobject als actiefpost op te nemen op de commerciële balans tegen de contante waarde van de betalingsverplichtingen en deze actiefpost lineair af te schrijven. De bijbehorende betalingsverplichtingen worden tegen de contante waarde als passiefpost opgenomen. Deze passiefpost wordt opgerent. De commerciële jaarlast is in de eerste jaren van het contract hoger dan de nominale last en in de latere jaren lager dan de nominale last. Fiscaal moeten de leasetermijnen als last in aanmerking worden genomen in het jaar waarin deze verschuldigd worden.

Verder zijn in dit besluit vragen en antwoorden opgenomen uit een besluit van juli 2001. Dat besluit en het oorspronkelijke besluit over leasing zijn ingetrokken per 1 januari 2020.

Deel deze pagina: