Beleidsbesluit accijnswetgeving aangepast

De staatssecretaris van Financiën heeft een beleidsbesluit inzake de accijnswetgeving uit 2019 aangepast. Het besluit bevat naast enige aanpassingen van redactionele aard twee gewijzigde beleidsregels.

De beleidsregel betreffende de levering vanuit een accijnsgoederenplaats met tankwagens of schepen is aangepast. De voorwaarde dat tijdens het vervoer de herkomst van de accijnsgoederen moet kunnen worden aangetoond is uitgebreid met de verplichting dat uit het herkomstbescheid moet blijken dat de goederen zich onder de goedkeuring van deze beleidsregel bevinden.

De beleidsregel betreffende de vrijstellingsvergunning voor handelaren in accijnsgoederen is uitgebreid in die zin dat de inspecteur ook aan handelaren in accijnsgoederen, die uitsluitend bestemd zijn om door degene die de goederen betrekt te worden gebruikt als grondstof voor het vervaardigen van niet-accijnsgoederen, een vrijstellingsvergunning kan verlenen.