Geen naheffing na ambtshalve teruggave

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie van de staatssecretaris van Financiën tegen een uitspraak van Hof Den Bosch afgewezen. De staatssecretaris was van mening dat de Belastingdienst belasting mag naheffen die in strijd met het beleid van de Belastingdienst eerder was teruggegeven.

De Hoge Raad maakt duidelijk dat de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen de inspecteur de bevoegdheid geeft om te weinig betaalde belasting, die op aangifte had moeten worden voldaan of afgedragen, na te heffen. Deze bepaling biedt de inspecteur niet de mogelijkheid om teruggegeven bedragen aan belasting na te heffen indien een teruggave niet ertoe heeft geleid dat te weinig belasting is betaald. Dat geldt ook indien de teruggaaf niet in overeenstemming is met het door de Belastingdienst gehanteerde beleid.

Deel deze pagina: