Terugbetaling uitkering is negatief loon

Het UWV deelde een voormalige uitkeringsgerechtigde in 2014 mee dat zij over de periode van 1 september 2011 tot en met 30 november 2013 te veel uitkering had ontvangen. De uitkeringsgerechtigde diende een bedrag van € 13.613 terug te betalen. Op grond van een met het UWV getroffen betalingsregeling betaalde de uitkeringsgerechtigde vanaf 1 mei 2014 maandelijks € 300 terug.

De vraag was welk deel van de terugbetalingsverplichting in 2014 als negatief loon in mindering kon worden gebracht. In de Wet IB 2001 is bepaald op welk tijdstip bepaalde bestanddelen van het inkomen worden genoten. Dat is het tijdstip waarop het inkomensbestanddeel is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend of vorderbaar en inbaar is geworden.

De totale vordering van het UWV op de belanghebbende is niet verrekend en ook niet rentedragend geworden. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden kon dit bedrag alleen als negatief loon in mindering op het inkomen uit werk en woning worden gebracht als het gehele bedrag in 2014 vorderbaar en inbaar was. Gelet op de getroffen betalingsregeling kwam alleen het feitelijk in 2014 betaalde bedrag in mindering op het inkomen als negatief loon.

Deel deze pagina: