Recht op voorkoming dubbele belasting

Wanneer de Belastingdienst bewust een standpunt heeft ingenomen in een bepaalde kwestie mag de belastingplichtige erop vertrouwen dat de Belastingdienst bij dit standpunt blijft zolang de omstandigheden niet wijzigen. De Belastingdienst kan van standpunt veranderen, maar het vertrouwensbeginsel verhindert dat de Belastingdienst dat met terugwerkende kracht doet.

Een inwoner van Nederland werkte in dienstbetrekking bij een Zwitserse vennootschap. Zijn werkzaamheden verrichtte hij aan boord van een schip. In 2009 wisselde de belanghebbende van schip. Bij de behandeling van het de aangifte over 2003 kende de Belastingdienst in de bezwaarfase aan de belanghebbende een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting toe over het genoten loon.

Hof Den Bosch was van oordeel dat de belanghebbende ook in de jaren 2011 en 2012 recht had op een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting op basis van het vertrouwensbeginsel. Volgens het hof weken de feiten en omstandigheden in 2011 en 2012 niet af van de feiten en omstandigheden van 2003, die de inspecteur heeft beoordeeld. Bij die beoordeling was volgens het hof niet relevant of de belanghebbende al dan niet werkzaam was aan boord van een schip dat voer onder Zwitserse vlag.

De Hoge Raad heeft in cassatie de uitspraak van het hof vernietigd. De constatering dat uit niets blijkt dat de inspecteur in 2003 relevant heeft geacht onder welke vlag het schip van de belanghebbende voer, kan niet het oordeel van het hof dragen dat de inspecteur bij belanghebbende het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat dit voor de aanspraak op vermindering ter voorkoming van dubbele belasting niet relevant is. De vaststelling van het hof dat de belanghebbende in 2009 van schip is gewisseld, in samenhang met de stelling van de inspecteur dat de belanghebbende in 2011 en 2012 werkzaam was op een schip dat voer onder een andere vlag dan in 2003, kan meebrengen dat de belanghebbende voor de jaren 2011 en 2012 geen vertrouwen meer kon ontlenen aan de standpuntbepaling van de inspecteur voor het jaar 2003. Hof Arnhem-Leeuwarden moet de zaak nu verder behandelen.

Deel deze pagina: