Leges op basis geraamde bouwkosten

Gemeenten brengen bouwleges in rekening voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning is onder meer nodig voor bouwactiviteiten. De berekening van de verschuldigde leges hoeft niet te gebeuren aan de hand van de werkelijke bouwkosten.

Volgens de Hoge Raad overschrijdt de gemeentelijke regelgever zijn beoordelingsvrijheid niet door de heffing van bouwleges uitsluitend aan normbedragen te verbinden. De enkele omstandigheid dat de werkelijke bouwkosten aanzienlijk lager zijn dan het aan de hand van normbedragen vastgestelde bedrag maakt dat niet anders.

De Hoge Raad komt tot dit oordeel in een procedure over de heffing van leges door de gemeente Tilburg. De leges werden geheven over een bouwkostenbedrag van ruim € 18 miljoen. Het bouwkostenbedrag was berekend op grond van de gemeentelijke tarieventabel. De werkelijke bouwkosten bedroegen volgens de belanghebbende ongeveer € 12 miljoen. De genormaliseerde kosten berekend volgens het Nederlands Bouwkosten Instituut kwamen uit op een bedrag van ruim € 13 miljoen. De gemeente Tilburg hoefde de leges niet te berekenen over de werkelijke bouwkosten.

Deel deze pagina: