Bewoning door kraakwacht tijdens verblijf in buitenland

Een voormalige eigen woning, die tijdens verblijf elders wordt aangehouden, kan op verzoek worden aangemerkt als eigen woning als de woning niet aan derden ter beschikking wordt gesteld en de belastingplichtige geen andere eigen woning heeft. Wanneer de woning wel aan derden ter beschikking wordt gesteld, is de eigenwoningregeling van box 1 niet meer van toepassing en gaan de woning en de daarop rustende schuld naar box 3. Gevolg is dat de betaalde hypotheekrente niet meer aftrekbaar is.

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2013 gezegd dat geen sprake is van het ter beschikking stellen van een woning aan een derde als een kraakwacht de woning bewoont. Voorwaarde is dat de kraakwacht, behoudens een beperkte bijdrage in de energiekosten, geen vergoeding hoeft te betalen voor het verblijf in de woning en hij de woning zal moeten verlaten zodra de eigenaar dat noodzakelijk acht.

In een procedure voor Hof Den Bosch was in geschil of de voor een woning opgestelde bruikleenovereenkomst een kraakwachtsituatie betrof. Het hof stelde vast dat de gebruikers volgens de overeenkomst ervoor moesten zorgen dat de woning niet werd gekraakt. De gebruikers hoefden geen vergoeding te betalen voor het verblijf in de woning, behoudens een beperkte bijdrage. Tenslotte moesten de gebruikers de woning verlaten zodra de eigenaar dat nodig vond en stond de woning gedurende de periode van verblijf in het buitenland ter beschikking aan de eigenaar. Voor toepassing van de eigenwoningregeling was onder deze omstandigheden geen sprake van het ter beschikking stellen van de woning aan derden.

Deel deze pagina: