Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is een inwoner van een andere lidstaat van de EU of van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of de BES-eilanden en van wie het inkomen geheel of nagenoeg geheel in Nederland is onderworpen aan de loonbelasting of inkomstenbelasting.

De vraag in een procedure voor de rechtbank was of een inwoner van België een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige was. De belanghebbende had een eigen woning en een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde bv. De bv keerde in 2015 € 135.000 dividend uit. Op het dividend is in Nederland 15% dividendbelasting ingehouden. In België werd het netto dividend belast met 25% federale belasting. Op grond van het verdrag met België is belastingheffing over dividend door beide landen in dit geval toegestaan. De belanghebbende werkte in dienstbetrekking voor zijn bv en ontving in 2015 € 44.000 aan loon.

Voor de beoordeling of het inkomen geheel of nagenoeg geheel, dat wil zeggen voor 90% of meer in Nederland belast wordt, hield de Belastingdienst geen rekening met het dividend, omdat Nederland op grond van het verdrag slechts een beperkt recht heeft om daarover belasting te heffen. De rechtbank deelt de opvatting van de Belastingdienst niet en is van oordeel dat het dividend in Nederland is onderworpen aan de inkomstenbelasting. De belanghebbende voldeed aan de eis dat zijn inkomen voor 90% of meer in Nederland aan belastingheffing is onderworpen. Het gevolg was dat in Nederland rekening moest worden gehouden met de negatieve inkomsten uit de Belgische eigen woning.

Deel deze pagina: