Nieuwe wetgeving voor belastingaangifte 2019

Binnenkort is het weer zaak om belastingaangifte te doen. Daarom hebben wij de belangrijkste wijzigingen aan inkomstenbelasting & dividendbelasting in dit boekjaar voor je op een rijtje gezet.

Tarief box 2 wordt verhoogd

Wanneer u een belang heeft van minimaal 5% in een vennootschap wordt het belastingtarief op dividend (winst uit aandelen) verhoogd naar 26,25%. Hiervan is sprake wanneer een persoon meer dan 5% van de aandelen van een vennootschap bezit. Dit zogenaamde “aanmerkelijk belang” wordt via box 2 belast. Het kabinet compenseert voor deze verhoging door de vennootschapsbelasting te verlagen.

Op basis van deze verhoging kan het verstandig zijn bepaalde acties dit jaar te ondernemen om de belastinguitgaven van uw persoon/bedrijf te minimaliseren.

Daling vennootschapsbelasting in 2019

De vennootschapsbelasting gaat dit jaar omlaag. De eerste schijf wordt 19% en de tweede schijf wordt 24,30%. Deze daling zet zich door in 2020 en 2021.

Beperking afschrijving gebouwen

Ondernemers kunnen eigen panden alleen nog afschrijven als het totaalbedrag hoger is dan de WOZ-waarde. Deze beperking geldt niet voor belastingplichtigen volgens de inkomstenbelasting. Dit kan invloed hebben op de boekwinst en daarmee uw belastingverplichtingen.

Nieuwe wetgeving DGA-leningen

Het kabinet wil in de komende jaren dga’s ontmoedigen om geld te lenen. Eind 2018 werd al bekend dat men dit wil bereiken door de wetgeving voor rekening courant leningen te veranderen.

Wat is de voorgenomen maatregel?

Wanneer een DGA meer dan € 500.000 heeft geleend van zijn eigen vennootschap wordt het meerdere belast als inkomen uit eigen belang. Te veel lenen zorgt dus tot heffing in box 2. De belastingdienst probeert hiermee te voorkomen dat ondernemers dure uitgaven aan zichzelf lenen als verkapte winstuitkering.

Wel is aangekondigd dat deze maatregel nog niet zal gelden voor een lening bij eigen woningbezit. In de praktijk verzacht dit dus de effecten & voorwaarden van de maatregel.

Wat moet je hiermee doen in 2019?

De maatregel wordt volgens de huidige planning pas in 2022 actief echter zal een eventuele verhoging gebaseerd zijn op de schuldenlast. Door nu al de schuldenlast zoveel mogelijk te verlagen kan voorkomen worden dat over 3 jaar u onnodig veel extra belasting betaalt.

Let op: meer informatie volgt nog!

Vorig jaar is aangegeven dat in het voorjaar van dit jaar er meer informatie zou volgen over dit onderwerp. Hoewel deze informatie nog niet bekend is zal dit zeer binnenkort wel gebeuren. Wij streven eruit u zodra dit gebeurt op de hoogte te stellen.

Blijf op de hoogte van de nieuwste blogs om geen enkele informatie te missen!

Deel deze pagina: