WOZ-waarde woningen

Op grond van de Wet WOZ wordt de waarde van een onroerende zaak jaarlijks vastgesteld. De WOZ-waarde is de prijs die zou worden betaald als de volle en onbezwaarde eigendom van de zaak zou kunnen worden overgedragen in de huidige staat en de koper de zaak onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen.

Bij aankoop van onroerende zaken kort voor de waardepeildatum komt naar het oordeel van Hof Den Haag de marktwaarde van de onroerende zaken op de waardepeildatum overeen met de aankoopprijs, nadat deze is gecorrigeerd voor de waardeontwikkeling in de periode tussen de koopdatum en de waardepeildatum. Dat geldt volgens het hof ook bij een tijdsverloop tussen de koopdatum en de waardepeildatum van 16 maanden. De eigen aankoopcijfers van onroerende zaken zijn een veel nauwkeuriger indicatie van de marktwaarde dan de verkoopcijfers van andere verkochte onroerende zaken. De eigen aankoopcijfers behoeven niet te worden gecorrigeerd voor verschillen in bouwjaar, inhoud, oppervlakte, aanbouwen, ligging, onderhoud, kwaliteit, uitstraling en andere relevante verschillen.

De stelling van de belanghebbende in de procedure dat de door hem betaalde koopprijzen niet de marktwaarde weergeven, omdat hij te veel heeft betaald, brengt het hof niet tot een ander oordeel. De belanghebbende had twee naast elkaar gelegen woningen gekocht met als doel de opstallen te slopen en op de beide percelen een villa te laten bouwen. Mocht de belanghebbende meer hebben betaald dan de optelsom van de koopprijzen die derden bereid zouden zijn geweest voor elke woning afzonderlijk te betalen, dan heeft zijn wens om beide woningen in bezit te krijgen hem tot de meestbiedende koper gemaakt. Dat betekent dat de door hem betaalde prijzen dus juist de marktwaarde van de woningen op het moment van aankoop weerspiegelen. Het hof merkt in dit verband op dat de belanghebbende beide woningen afzonderlijk heeft gekocht en niet in één koop. De gemeentelijke heffingsambtenaar heeft bij de bepaling van de marktwaarde van de onroerende zaken terecht de aankoopprijzen als uitgangspunt genomen.

Deel deze pagina: