Hoofd- en bijkomende prestaties

Voor de heffing van omzetbelasting is het mogelijk dat bij het tegelijkertijd verrichten van twee of meer handelingen jegens een klant alle handelingen hetzelfde fiscale lot delen, ook al is geen sprake van de kunstmatige splitsing van één prestatie. Dat is het geval wanneer een of meer aspecten van deze handelingen de hoofdprestatie vormen en een of meer andere aspecten moeten worden beschouwd als bijkomende prestaties. Een prestatie is bijkomend wanneer deze voor de klant geen doel op zich is maar een middel om de hoofdprestatie zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Een ondernemer, die bedden en beddengoed verkocht, stelde zich op het standpunt dat hij drie prestaties verrichtte, waarop verschillende tarieven voor de omzetbelasting van toepassing waren. Het betrof het bieden van de mogelijkheid tot proefslapen, de verkoop van cadeaubonnen en de verkoop van producten.

Hof Arnhem-Leeuwarden was van oordeel dat de ondernemer slechts één prestatie verrichtte, namelijk de verkoop van producten. Hierop is het algemene omzetbelastingtarief van toepassing. Het gelegenheid geven tot proefslapen en de cadeaubon delen dit fiscale lot. Het proefslapen vormt geen doel op zich voor de modale klant en de cadeaubon is een aantrekkelijk extra en niet het wezenlijke doel van de modale klant. De klant betaalt niet voor de mogelijkheid tot proefslapen en ondervindt overlast van het bestellen, uitpakken, uitproberen, inpakken en terugsturen van de producten indien het omwisselen van gratis producten het doel zou zijn. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de ondernemer daar ongelimiteerd aan zou meewerken. De producten, die de ondernemer aanbiedt, worden voor langere tijd aangeschaft. Gratis proberen maakt de transactie aantrekkelijker en geeft de klant de zekerheid dat hij het product kan terugsturen als het niet aan de verwachtingen voldoet.

De cadeaubon is niet het voorwerp van de transactie die de ondernemer met de klant overeenkomt. De klant bestelt de aangeboden producten tegen de op de website vermelde prijzen en heeft recht op garantie en de zekerheden die bij het product staan beschreven. Het gaat de modale klant om deze producten. Dat de ondernemer aan klanten een cadeaubon verstrekt, die kan worden ingewisseld bij aanschaf van een compleet bed in het duurdere segment, maakt dit volgens het hof niet anders. Het is niet aannemelijk dat het de gemiddelde klant, gelet op het assortiment, de voorwaarden en de garanties van de ondernemer om de cadeaubon gaat. De aantrekkelijkheid daarvan is gelegen in de door de ondernemer voorgespiegelde vrijstelling van omzetbelasting.

Deel deze pagina: