Subsidieregeling monumentenwoning

Per 1 januari 2019 is de aftrek van uitgaven voor monumentenwoning in de inkomstenbelasting vervallen en vervangen door een subsidieregeling. Deze wordt uitgevoerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De subsidie is uitgewerkt in het Beleidskader instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. Daarin is opgenomen door wie subsidie kan worden aangevraagd. De minister heeft toegezegd dat ook subsidie kan worden aangevraagd door aandeelhouders van een nv of bv, waarvan de bezittingen uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit als landgoed aangemerkte onroerende zaken. Alle aandeelhouders van de nv of bv moeten natuurlijke personen zijn. Uiteraard moet het landgoed een rijksmonument met een woonfunctie / monumentenwoning omvatten om voor subsidie in aanmerking te komen.

Deel deze pagina: