Geruisloze terugkeer

Met behulp van de regeling voor geruisloze terugkeer kan een onderneming die in de vorm van een bv wordt gedreven zonder directe belastingheffing worden omgezet in een IB-onderneming die wordt gedreven door de aandeelhouders van de bv. Een voorwaarde voor toepassing van deze regeling is dat de bv een materiële onderneming drijft. Een materiële onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt beoogd door deelname aan het maatschappelijk verkeer winst te behalen. De exploitatie van onroerende zaken vormt een materiële onderneming als de werkzaamheden meer omvatten dan bij normaal actief vermogensbeheer gebruikelijk is en zij ten doel hebben om een hoger rendement te behalen dan bij normaal vermogensbeheer wordt behaald.

Volgens de rechtbank Gelderland dat een bv, die ongeveer 1.100 garageboxen en 57 bedrijfsruimten verhuurde met een geschatte waarde van € 10 miljoen, geen materiële onderneming dreef. De aard van de werkzaamheden was niet anders dan bij de verhuur van slechts enkele garageboxen. De enkele omvang van de vastgoedportefeuille leidt niet tot de conclusie dat er een materiële onderneming is. De rechtbank vond niet aannemelijk gemaakt dat de bv als doel had het behalen van een hoger rendement dan gebruikelijk is bij normaal vermogensbeheer of dat de bv een dergelijk rendement heeft gerealiseerd. De regeling van de geruisloze terugkeer was niet van toepassing.

Deel deze pagina: